Alt Code Sembolleri – Özel Alt Code Sembolleri ve Karakterleri Listesi

Sembol AltCode Sembol AltCode Sembol AltCode
1 @ 64 127
2 A 65 Ç 128
3 B 66 ü 129
4 C 67 é 130
5 D 68 â 131
6 E 69 ä 132
7 F 70 à 133
8 G 71 å 134
9 H 72 ç 135
10 I 73 ê 136
11 J 74 ë 137
12 K 75 è 138
13 L 76 ï 139
14 M 77 î 140
15 N 78 ì 141
16 O 79 Ä 142
17 P 80 Å 143
18 Q 81 É 144
19 R 82 æ 145
20 S 83 Æ 146
Sembol AltCode Sembol AltCode Sembol AltCode
§ 21 T 84 ô 147
22 U 85 ö 148
23 V 86 ò 149
24 W 87 û 150
25 X 88 ù 151
26 Y 89 ÿ 152
27 Z 90 Ö 153
28 [ 91 Ü 154
29 \ 92 ¢ 155
30 ] 93 £ 156
31 ^ 94 ¥ 157
spc 32 _ 95 158
! 33 ` 96 ƒ 159
34 a 97 á 160
# 35 b 98 í 161
$ 36 c 99 ó 162
% 37 d 100 ú 163
& 38 e 101 ñ 164
39 f 102 Ñ 165
( 40 g 103 ª 166
Sembol AltCode Sembol AltCode Sembol AltCode
) 41 h 104 º 167
* 42 i 105 ¿ 168
+ 43 j 106 169
, 44 k 107 ¬ 170
45 l 108 ½ 171
. 46 m 109 ¼ 172
/ 47 n 110 ¡ 173
0 48 o 111 « 174
1 49 p 112 » 175
2 50 q 113 176
3 51 r 114 177
4 52 s 115 178
5 53 t 116 179
6 54 u 117 180
7 55 v 118 181
8 56 w 119 182
9 57 x 120 183
: 58 y 121 184
; 59 z 122 185
< 60 { 123 186
Sembol AltCode Sembol AltCode Sembol AltCode
= 61 | 124 187
> 62 } 125 188
? 63 ~ 126
Sembol AltCode Sembol AltCode Sembol AltCode
190 ² 253 Â 0194
191 254 Ã 0195
192 spc 255 Ä 0196
193 0128 Å 0197
194 0130 Æ 0198
195 ƒ 0131 Ç 0199
196 0132 È 0200
197 0133 É 0201
198 0134 Ê 0202
199 0135 Ë 0203
200 ˆ 0136 Ì 0204
201 0137 Í 0205
202 Š 0138 Î 0206
203 0139 Ï 0207
204 Œ 0140 Ð 0208
205 Ž 0142 Ñ 0209
206 0145 Ò 0210
207 0146 Ó 0211
208 0147 Ô 0212
209 0148 Õ 0213
Sembol AltCode Sembol AltCode Sembol AltCode
210 0149 Ö 0214
211 0150 × 0215
212 0151 Ø 0216
213 ˜ 0152 Ù 0217
214 0153 Ú 0218
215 š 0154 Û 0219
216 0155 Ü 0220
217 œ 0156 Ý 0221
218 ž 0158 Þ 0222
219 Ÿ 0159 ß 0223
220 spc 0160 à 0224
221 ¡ 0161 á 0225
222 ¢ 0162 â 0226
223 £ 0163 ã 0227
α 224 ¤ 0164 ä 0228
ß 225 ¥ 0165 å 0229
Γ 226 ¦ 0166 æ 0230
π 227 § 0167 ç 0231
Σ 228 ¨ 0168 è 0232
σ 229 © 0169 é 0233
Sembol AltCode Sembol AltCode Sembol AltCode
µ 230 ª 0170 ê 0234
τ 231 « 0171 ë 0235
Φ 232 ¬ 0172 ì 0236
Θ 233 ® 0174 í 0237
Ω 234 ¯ 0175 î 0238
δ 235 ° 0176 ï 0239
236 ± 0177 ð 0240
φ 237 ² 0178 ñ 0241
ε 238 ³ 0179 ò 0242
239 ´ 0180 ó 0243
240 µ 0181 ô 0244
± 241 0182 õ 0245
242 · 0183 ö 0246
243 ¸ 0184 ÷ 0247
244 ¹ 0185 ø 0248
245 º 0186 ù 0249
÷ 246 » 0187 ú 0250
247 ¼ 0188 û 0251
° 248 ½ 0189 ü 0252
249 ¾ 0190 ý 0253
Sembol AltCode Sembol AltCode Sembol AltCode
· 250 ¿ 0191 þ 0254
251 À 0192 ÿ 0255
252 Á 0193

Microsoft Windows’ta Sembol Oluşturmak için Alt Anahtar Kodları nasıl kullanılır?

 

  • Klavyenizde Num Lock tuşuna basın.
  • ALT tuşuna basılı tutun.
  • ALT tuşu hala aşağıdayken sayısal klavyedeki kodu yazın. Örnek: oluşturmak için ALT tuşunu basılı tutun ve 251 yazın..
  • ALT tuşunu bırakın ve sembolünüz oluşturulmuş olacaktır.