Haşhaşiler Nedir? Haşhaşiler Kimdir? Hakkında Bilgi

Peki, haşhaşi ne demek? Haşhaşi tarihteki yeri nedir? İşte Hasan Sabbah tarafından kurulan Haşhaşiler hakkında tüm merak edilen bilgiler…

Haşhaşiler Nedir? Haşhaşiler Kimdir? Hakkında Bilgi
Haşhaşiler Nedir? Haşhaşiler Kimdir? Hakkında Bilgi

Haşhaşiler; İsmaili din adamı Hasan Sabah tarafından 1090 yılında kurulmuş dini tarikat ve siyasi bir örgüttür. Bu örgüt  Fatımiler devleti içindeki dinsel bir hizipleşme sonucu ortaya çıkmıştır. İlk olarak İran ve Suriye üzerinde etkinliğine başlamış ve yayılmıştır.
Topluluğun, Büyük Selçuklu Devleti zamanında terör estirip, pekçok üst düzey devlet adamını ve Abbasi soyunu öldürdüğü biliniyor. Bu kötü şöhretleri sayesinde, çoğu batı dilinde suikastçi anlamına gelen assasin kelimesi Haşhaşi kelimesinden gelmiştir. Romanlara ve filmlere konu olan Haşhaşiler, sarp bir kayalığın tepesinde, ulaşılmaz Alamut Kalesi'nde yaşamışlardır.

Haşhaşin Liderleri

İran'daki Haşhaşin Liderleri

 • Hasan Sabbah
 • Buzurg Ümid
 • Muhammed
 • Hasan ibn Muhammed
 • II.Muhammed
 • Celaleddin Hasan
 • Alaeddin
 • Rükneddin

Suriye’deki Haşhaşin Liderleri;

 • El Hakim el Müneccim
 • Ebu Tahir es-Saiğ
 • Behram
 • İsmail
 • Râşidüddin Sinan el-İsmâil