Lazer Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

Lazer nedir, hangi alanlarda kullanılır lazerin günlük hayatımızda ki önemi nedir? Lazerin günlük hayattaki kullanım alanları nelerdir?

Lazer Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?
Lazer Nedir? Lazerin kullanım Alanları Nelerdir?

Lazer nedir, hangi alanlarda kullanılır lazerin günlük hayatımızda ki önemi nedir. Tüm bunlar son zamanlarda çok sık sorulan sorular haline gelmiştir. Çünkü lazer hayatımızın pek çok alanında yer almaktadır. Bu yazımızda lazerin günlük hayattaki kullanım alanları konusuna sıkça değineceğiz. 

Lazerin anlamı nedir ve içeriği nedir diye bakacak olursak; lazerler bilişsel sürecin ardından bulunan ve son 30 yılda hayatımıza büyük ölçüde girmiş durumda olan etkili bir ışık türüdür. Lazer uyarılmış ışınım salınması ile ışığın yükseltilmesidir. 
Lazer'in oluşum mekanizması foton - madde etkileşimine dayanır ve bu foton -madde etkileşimi de üç temel şekilde gerçekleşir. Bunlar;

 • Soğurulma, 
 • Kendiliğinden ışıma 
 • Etki ile ışıma olarak bilinir.

Kendi kendine ışıma olayı; yüksek enerji seviyeli bir atomun, kendiliğinden foton yayıp enerjisini düşürmesi durumu olarak söylenebilir. 
Uyarılarak ışıma olayı; yüksek enerji seviyesine sahip olan bir atomun foton tarafından uygulanan etki ile düşük seviyeye geçmesi olayıdır.
Soğurma olayı; düşük seviyeli bir atomun foton soğurarak enerji seviyesini yükseltmesi durumudur.
Bu konu genellikle lazer nedir fizik kısaca ne şekillerde gerçekleşir bunların aşamalarıdır. Etki eden foton, alt enerji seviyesi ile üst seviye arasındaki enerji farkına eşit enerjili fotondur. Bu şekilde elektron aynı dalga boyunda bir foton yayar ve iki foton da atomdan uzaklaşır.
Böylelikle ışık daha fazla güçlenir, lazer demeti oluşur. Pek çok lazer çeşidi vardır. Ancak en yaygın olan lazer türleri katı-hal lazeri, kimyasal lazer, optik lazer gibi türlerdir. 
Doku ve lazerin bağlantısı konusunu, birbirleri üzerinde ki etkileşimini dikkate alan araştırmacılar bu yapay ve özel ışığı sağlık alanında, hastanelerde cerrahi amaçlı ya da diş hekimliğinde oldukça sık tercih etmektedir, cerrahi işlemlerde ve pek çok tedavi sürecinde kullanmaktadır.

Lazerin Tarihsel Süreci: 

 • 1917 Albert Einstein’ın kuantum fizik teorisi ile ortaya atılmıştır.
 • 1960’larda Theodore Maiman tarafından ilk yakut lazer bulunmuştur.
 • 1963’lerde yakut lazer tıp alanında baya ilerleme kaydettikten sonra 1970’lerde hayatımıza tamamen yerleşmektedir.
 • 1864 yılında James Clerk Maxwell ışığın bir tür dalga olduğunu kanıtladı.
 • 1954 yılında Columbia üniversitesi MASER i geliştirdi.
 • 1960 yıllarında Theodore Maiman maşerden etkilenerek optik ışıma yapan lazer'ikeşfetti.
 • 1963 yıllarında tıp alanında kullanılmaya başlandı.
 • 1970 yıllarında Argon ve Karbondioksit gazları kullanılarak lazerin günlük hayatta yaygınlaşması sağlandı.

Lazerlerin Özellikleri:

 • Dağılmazlar ve yön verilebilir.
 • Çok uzak mesafelere kadar açısal çarpılmaya uğramadan gidebilir.
 • Enerji aynı frekans değerinde yayıldığından hedeflenen noktada çok yüksek yoğunluğa ulaşabilir.
 • Tek dalga boyluluğa sahiptir.(monokromatiktir.)
 • Lazer ışını tek renkli ve genliği yüksek bir ışık demetidir.
 • Lazer ışını ile yüksek enerjilerde çok hassas işlemler yapılabilir.
 • Çok parlaktırlar.
 • Odaklanabilir özelliğe sahiptirler.
 • Lazer ışınları içerisindeki bütün fotonlar aynı doğrultu ve yönde hareket ettiklerinden dağılmazlar ve bir noktada kolayca odaklanabilirler.

Lazer hakkında genel olarak bakıldığı zaman oldukça kapsamlı başlıklar ve konular mevcuttur ancak bunların pek çoğu günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek ya da lazer fizik dersinde kullanabileceğiniz konular olmadığından dolayı kısa bir şekilde değindik. Bunlar genellikle lazerin tarihçesi ve lazer hakkında bilgidir. Bu konuda pek çok farklı bilgiyi sizle paylaştık. Lazerler genellikle güvenli ve yararlıdır ancak unutulmamalıdır ki lazerlerin hem avantajları hem de dezavantajları mevcuttur.