Madenler Doğada Nasıl Bulunur?

Maden kelimesini herkes duymuştur ve anlamını az çok bilmektedir. Bazı madenler çok değerli olmakla birlikte nadir bulunur. Bazıları ise sokakta, bayırda yürüdüğümüz zaman bile karşımıza çıkabilir. Peki madenin asıl tanımı nedir?

Madenler Doğada Nasıl Bulunur?

Maden, pek çok iç ve dış etken nedeniyle doğal yollarla, kendi kendine oluşan, minerallerin bir araya gelmesi durumudur. Bu mineraller, yer kabuğunda filiz halinde bulunur.

Madenler saf bileşiklerdir. Doğada da saf halde bulunur. Filiz halinde bulunan bu saf madenler özenle çıkarılarak işlenir ve saflaştırılır.

Tüm madenler yer kabuğunun altında aynı şekilde bulunmazlar. Genellikle ‘damar’ ya da ‘yataklar’ halinde bulunan madenler zor şartlar altında çıkarılır.

Madenler, hem katı hem gaz hem de sıvı olarak bulunur. Ülkemiz maden türleri bakımından zengin sayılabilecek bir durumdadır. Dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizde yaklaşık 29 çeşit maden türü bulunmaktadır.

Bu madenler şu şekildedir:

 • Demir
 • Bakır
 • Krom
 • Boksit
 • Bor Minerali
 • Kükürt
 • Zımpara Taşı
 • Tuz
 • Barıt
 • Manganez
 • Antimon
 • Civa
 • Volfram
 • Asbest
 • Nikel
 • Fosfat
 • Manyezit
 • Kurşun
 • Çinko

Ülkemizde en çok çıkarılan madenlerdir.

Bu doğal zenginlikler ülkemizde hangi şehirlerde çıkarılmaktadır. Şimdi de buna bir göz atalım.

Demir madenin ülkemizde en çok bulunduğu ve çıkarıldığı bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Özellikle Sivas ve Malatya ilimizde bulunan demir madeni aynı zamanda Balıkesir, İzmir,  Kütahya, Hatay, Bingöl, Sakarya, Kayseri, Düzce gibi illerimizde de çıkarılmaktadır. Bu şehirlerde çıkarılan madenler ise Karabük, İskenderun ve Ereğli de bulunan demir- çelik fabrikalarında işlenerek bizlere sunulmaktadır.

Bakır madenide demir kadar ülkemizde bol bulunan madenler arasındadır. Pek çok alanda kullanılan bakır madeni eski çağlardan beri, tencere, tava yapımında kullanılmasının yanı sıra elektrik sanayisinde de sıkça kullanılır. En çok Artvin, Elazığ, Kastamonu, Rize ilimizde bulunmaktadır. Buralarda çıkarılan bakır madenleri yine aynı şekilde çıkarıldı illerde bulunan belirli yerlerde işlenerek bizlere sunuluyor.

Bor madenide ülkemizde oldukça bol olan ve kullanım alanı son derece geniş olan bir madendir. Hemen hemen tüm sanayi alanlarında kullanılan bor madeni, silah yapımından, deterjan yapımına kadar oldukça kullanışlı bir madendir. Aynı zamanda bu madenin Dünya kaynaklarının yaklaşık %8’lik bir kısmı da ülkemizde bulunmaktadır. Yani ülkemiz bor madeni bakımından Dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu da bizim için oldukça büyük bir avantajdır.

Bu kadar çok sayıda madenin ülkemizde bulunmasının başlıca nedenleri vardır. Jeopolitik konumu iyi olan ülkemiz, dağ oluşumu hareketlerinden çok fazla etkilenmektedir. Bu durum maden oluşumunda da olumlu bir etkendir. Çünkü dağ oluşumu esnasında oluşan hareketlerin sonucunda başkalaşım ve volkanizma hareketleri de yaygın olan görülmektedir.