Soru ve Cevaplarla Dini Bilgiler

Dinimizle ilgili tüm bilgilerin yer aldığı ve soru cevap şeklinde hazırlanmış makalemiz yazımızın detayında

Soru ve Cevaplarla Dini Bilgiler
Sorular ve Cevaplarla Dini Bilgiler

S.1-Cenaze Namazı Kaç Rekattır?
C.1-Cenaze namazı ayakta kılınır. 4 tekbirlidir.

S.2-İslamın Şartları Kaçtır?
C.2-İslamın şartları beştir. Bunlar; Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç, Hac ve Zekattır.

S.3-Abdesttin Farzları Nelerdir?
C.3-Abdestin farzları dörttür. Bunlar; Ellerini ve kollarını dirseklere kadar yıkamak,Yüzünü yıkamak, Başın dörtte birini meshetmek, Ayaklarını topukları ile beraber yıkamak.

S.4-Guslün Farzları Nelerdir?
C.4-Guslün farzları üçtür. Mazmaza[Ağıza su alıp çalkalamak], İstinşak[Buruna su çekip sümkürmek], Tüm bedeni yıkamak.

S.5-Peygamberimizin[s.a.v.]iki kızı ile evlenen kimdir?
C.5-H.z. Osman [r.a.]dir.

S.6-Rasulullahı[s.a.v.]hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir?
C.6-Suraka’dır.

S.7-Miraç nedir ve Miraç sırasında Peygamberimizin bineği ne idi?
C.7-Miraç ;Peygamberimizin bir gece yatagından alınarak önce Mescid-i Aksaya sonrada semaya götürülmesidir. Bineği ise Buraktır.

S.8-Ezanı rüyasında öğrenen sahabi kimdir?
C.8-Abdullah bin Zeyd’dir.

S.9-Bedir savaşında müslümanların sayısı kaçtı ve kaç kisi şehit oldu?
C.9-Müslümanların sayısı 300 idi ve 14 kişi şehit oldu.

S.10-Bedir savaşında Müşriklerin sayısı kaçtı ve kaç kafir öldürüldü?
C10-Müşriklerin sayısı 1000 idi ve 70 Kafir öldürüldü.

S.11-Kaç mezhep vardır ve nelerdir?
C.11-İltikatta Mezhep ve Amelde Mezhep olmak üzere 2 Mezhep vardır.

S12-İtikatta Mezhep İmamlari kimlerdir?
C.12-İmam ebu Mansur Muhammed Maturidi ve İmam Ebu’l Hasani’l Eşaridir.

S.13-Amelde Mezhep kaçtır ve nelerdir?
C.13-Amelde mezhep 4’tür Bunlar; Hanifi, Şafii, Maliki ,Hanbeli Mezhepleridir.

S.14-İltikatta Mezhebi Nedir?
C.14-Ehli sünnet velcemaat mezhepleridir .

S.15-Amelde mezhep kaçtır ve bunlar nelerdir?
C.15-İmami Azam ebu hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin hanbel’dir.

S.16-İlk Cuma Namazı nerede kılındı?
C.16-Raruna vadisinde kılınmıştır.

S.17-Yolculuk halinde ve yolculuk hali dışında Meshin muddeti ne kadardır?
C.17-Yolculuk halinde 3 Gündür. Yolculuk hali dışında 1 gündür.

S.18-İmamı Azam Ebu Hanife’nin asıl ismi nedir?
C.18-Numan bin Sabittir.

S.19-Sahabi ve Tabiin kimlerdir?
C.19-Sahabi Rasulullahı [s.a.v.] görüp sohbetinde bulunan Müminlere denir. Tabiin ise Sahabilerden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.

S.20-Rasulullahın[s.a.v.] zamanında ortaya çıkan yalancı Peygamber kimdir?
C.20-Museylemetül Kezzap’tır.

S21-Edilleí Şeriyye[şerí deliller ] kaçtir?
C.21-4’tür;Kitap,Sünnet,Icma ve Kiyas’tir.

S.22-Rasul kime denir?
C.22-Allah katindan yeni bir din getiren yüce Zatá denir.

S.23-Peygamberlerin vasiflari nelerdir?
C.23-Sidk[dogruluk],Emanet[guvenirlik],Fetanet[zeka ve yüksek anlayış],İsmet[masumiyyet],Tebliğ.

S.24-Hangi Kitaplar hangi Peygamberlere indirilmistir?
C.24-Tevrat;Musa[a.s.],Zebur;Davut[a.s.],Incil;Isa[a.s.],Kuran’ı Kerim;H.z. Muhammed[s.a.v.] indirilmistir.

S.25-H.z. Asiyye kimin hanımı idi ?
C.25-Kafir Firavunun hanımı idi.

S.26-Kendisi ilk Rasul olan ve ogullarından biri iman etmeyen Peygamber kimdir ,bu Peygamber kavmini kaç yıl hakka davet etmiştir ?
C.26-Nuh[a.s.] ‘dır,Kavmini 950 sene hakka davet etmistir.

S.27-Hangi Peygamberlerin Hanımları iman etmeyerek helak oldular ?
C.27-Lut[a.s.]ve Nuh[a.s.]ın hanımları.

S.28-Doğduğunda konuşan ve körlerin gözünü açma mucizesi verilen kimdir ?
C.28-H.z. Isa [a.s.] ‘dır.

S.29-Topukları altından zemzem çıkan ve kendisini bıçak kesmeyen çocuk kimdir?
C.29-H.z. Ismail [a.s.]’dır.

S.30-Firavunun sarayında büyüyen Peygamber kimdir ve kiminle yolculuk yapmıştır ?
C.30-H.z. Musa [a.s.]’dır ve Hızır [a.s.] ile beraber yolculuk yapmıstır.

S.31-Ömrü boyunca bir gün oruc tutup bir gün iftar eden Peygamber kimdir ve bu Peygamber geçimini nasıl sağlardı ?
C.31-H.z. Davut [a.s.]’dır ve gecimini demircilikle sağlardı.

S.32-Nuh [a.s.]ín kavmi nasıl helak oldu?
C.32-Tufan sonunda boğularak helak oldu.

S.33-Cennetten gelen taşın adı nedir ?
C.33-Haceru’l esved ‘dir.

S.34-Yer yüzündeki ilk Mescid hangisidir ve kim tarafindan yapılmıştır?
C.34-Kabe’dir ve H.z. Ibrahim [a.s.] ve oğlu Ismail ile birlikte Allahın emri ile yapmışlardır.

S.35-Yer yüzünde yapılan ikinci Mescid hangisidir,kim yapmıştır ve nerededir?
C.35-Mescidi Aksadır,Yakup[a.s.] yapmıştır ve kudüste bulunmaktadır.

S.36-Hangi tepeler arasında Saý yapılır ve bu tepeler arasında su bulmak için koşan kadın kimdir ?
C.36-Safa ile Merve arasında Sa’y yapılır ve koşan kadın H.z. Hacer ‘dir.

S.37-Ulu’l –Azm  denilen Peygamberler hangileridir?
C.37-H.z. Nuh [a.s.],H.z. Ibrahim [a.s.],H.z. Musa [a.s.],H.z. Isa [a.s.],Hz. Muhammed [a.s.]’dır.

S.38-Ashabi Kehf kac yıl uyudu?
C.38- 309 Sene uyudular.

S.39-Abbasi Devleti ne zaman kuruldu ve  yıkıldı ,bu devleti kimler yıktı ?
C.39-Hicri 132 Yılında kuruldu,Hicri 656  yılında yıkıldı.Bu Devleti Moğollar yıktı.

S.40-Ispanya’da kurulan  Müslüman Devletin ismi ne idi?
C.40-Endülüs Emevi Devleti.

S.41-Tarihte ilk Müslüman Türk Devleti hangisidir,nerede ve ne zaman kurulmustur ?
C.41-Karahanlılar Devleti M.840 yılında Turkistan’da kurulmustur.

S.42-Rasululah[s.a.] şairi kimdir ve muezzini kimdir ?
C.42-Şairi ;Hassan bin Sabit,muezzini ;Hz. Bilal ‘dir.

S.43-Hz.Ebubekir[r.a.] kac yil Halifelik yaptı ?
C.43-2 sene 3ay 8 gün.

S.44-Savaşa katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabi kimlerdir?
C.44-Kaab bin Malik,Murare bin Rebi,Hilal bin Umeyye.

S.45-Medinede ilk inşa edilen mescid hangisidir?
C.45-Kuba Mescidi.

S.46-Kuránı Kerim kaç senede Nazil oldu ,Kuránı Kerimde kaç cüz ve sure vardır?
C.46-23 Senede Nazil oldu,Kuránı Kerimde 30 Cüz ve 114 Sure vardir.

S.47-Kuránda  en fazla geçen kelime hangisidir,bu kelime hangi sure’nin her Ayetínde geçiyor ve bu kelime Kuránı Kerimde kaç defa zikredilir?
C.47-ALLAH Kelimesidir,Mucadele suresinin her Ayetinde geciyor ve 2697 defa zikredilir.

S.48-Kuráni Kerimde kaç yerde tilavet secdesi vardir?
C.48-14 yerde vardir.

S.49-Mekkede Kuránı Kerimi ilk kez açıkça okuyan kimdir ?

C.49-Abdullah bin Mesud [ra.]’dir.

S.50-Hangi Ayetlere Mekki ,hangi Ayetlere Medeni denir ve Hüküm Ayetleri  Mekki midir yoksa Medenimidir ?

C.50-Hicretten önce inen Ayetlere Mekki ,Hicretten sonra inen Ayetlere Medeni denir.Hüküm Ayetleri Medinede Nazil oldugu için Medeni Ayetlerdir.

S.51-Kuránı Kerime göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı ve Insanın yer yüzündeki konumu nedir ?

C.51-Insanlar ve cinler yalniz Allaha kulluk etmeleri için yaratıldı ve Insan Yer yüzünde Allahın halifesidir.

S.52-Hangi Surenin başında Besmele yoktur ve hangi Surede 2 tane Besmele vardır?

C.52-Tevbe Suresinde yoktur ve Neml suresinde 2 tanedir.

S.53-Sened ve Metin  neye denir?

C.53-Hadisi Rivayet eden kişiler zincirine Sened denir,Sened’den sonraki Peygamberimizin [s.a.] sözlerine ise Metin denir.

S.54-Ravi nedir?

C.54-Peygamberimizin [s.a.]sozlerini veya fiillerini Rivayet eden her kisiye Ravi denir.

S.55-Sahabilerden en cok Hadis Rivayet eden Kadın ve Erkek Sahabi kimdir?

C.55-Kadın Sahabi Hz. Aişe r.a. ve erkek Sahabi Ebu Hureyre r.a.’dır.

S.56-Muttefekun Aleyh ne demektir ve iki büyük Hadis Kitabı hangileridir ?

C.56-Buhari ve Muslimin bir Hadis üzerindeki ittifakıdır,iki büyük hadis kitabı ise Sahihi Buhari ve Sahihi Muslimdir.

S.57-Mevzu Hadis ne demektir ?

C.57-Peygamber Efendimizin ağzından uydurulan gercek olmayan sözlerdir.

S.58-Hz. Muhammed s.a. kaç yaşında evlendi ve kac yaşında Peygamber oldu ?

C.58-25 yaşında evlendi ve 40 yaşında peygamber oldu.

S.59-Peygamberimiz [s.a.] é ilk Vahiy nerede geldi Peygamberimiz s.a. kac sene gizli olarak islamı yaydı ve ilk defa açıkça Peygamberligini nerede ilan etti ?

C.59-Ilk Vahiy ;Hira Dağında geldi ,3 sene gizli olarak Islamı yaydı ve Safa Tepesinde Peygamberliğini ilan etti.

S.60-Hz.Bilalé dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden kimdir ve bu kişiyi kim nerede öldürdü ?

C.60-Umeyye bin Halef ‘tir ve bu kisiyi Bilali Habeşi Bedir savaşında öldürdü.

S.61-Gördükleri işkenceler yüzünden Müslümanlar nerelere Hicret ettiler ?

C.61-Habeşistana ve Medineye hicret ettiler.

S.62-Medineye Hicret ne zaman gerçekleşti ve ilk hicret eden kimdir?

C.62- 622 tarihinde gerçekleşti ve ilk hicret eden Ebu seleme bin Abdul Esad r.a.’dır.

S.63-Peygamberimiz s.a. Medineye kiminle birlikte hicret etti  saklandıkları mağaranın ismi nedir,bu Mağaraya gizlice yemek taşıyan kimdi,kafirlerin durumu hakında kim bilgi taşıyordu?

C.63-Hz. Ebu bekir ile birlikte hicret etti ,Mağaranın ismi Sevr Mağarasıdır,yemek taşıyan kişi o civarda koyun otlatan Amir bin Fuheyre ‘dir ve kafirlerin durumu hakkında Hz.Ebu bekir r.a. oğlu Abdullah bilgi taşıyordu.

S.64-Rasulullah s.a. evi yapılmadan önce Medinede kime misafir oldu,kac ay kaldı ?

C.64-Ebu Eyyub el Ensari r.a. ‘nin evine misafir oldu ve burada  yedi aya yakın kaldı.

S.65-Peygamberimizin son savaşı hangisidir ve ne zaman olmuştur?

C.65-Tebuk savaşıdır ve Miladi 630 yılında olmuştur.

S.66-H.z. Peygamberimizin kaç çocuğu olmuştur,isimleri nelerdir?

C.66-Yedi çocuğu olmuştur,bunlar;Kasım,Ibrahim,Rukiye,Zeynep,Ümmü gülsüm,Fatima ve Abdullahtır.

S.67-Peygamberimizin s.a. süt Annesinin ve süt kardeşinin isimleri nedir?

C.67-Süt Annesinin ismi ;Halime’dir,süt kardeşinin ismi ;Şeyma’dır.

S.68-Cennetle kaç kişi müjdelendi ,bu kimselere ne ad verilir ve bunlar kimdir?

C.68-10 kisi mujdelendi,bu kimselere Aşereí Mubeşşere denilir,bunlar;H.z.EbuBekir r.a.,H.z. Ömer r.a., h.z. Osman r.a.,h.z. Ali r.a.,Zubeyr b.el Avam r.a.,Abdurrahman b. Avf r.a.,Sád b. ebi Vakkas r.a.,Sa’d bin Zeyd r.a.,Ebu ubeyde  bin Cerrah r.a.,Talha bin ubeydullah r.a.’dir.

S.69-Akabe biatı  nedir,1. ve 2. Akabe biatında kaç kisi vardır?

C.69-Peygamberimizle s.a. Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır,1.inde 12 kisi,2.sinde 75 kişi bulunuyordu.

S70-Gazve ve Seriyye nedir?

C.70-Gazve ;Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara denir,Seriyye;Rasulullah s.a.ín emri ile haraket eden,ancak bizzat kendisinin katılmadığı askeri birliğe denir.

S.71-Hendek savaşı ne zaman olmuştur ve bu savaşta H.z. Peygamberimiz s.a.é hendek kazılmasını kim tavsiye etti?

C.71-Hicri 5. yılında olmuştur ve Selmani Farisi hendek kazılmasını tavsiye etmiştir.

S.72-Ehli  Suffe kimdir?

C.72-Hicretten sonra Rasulullahın  s.a. evinin avlusunda kalıp ilim öğrenen yoksul Müslümanlardır.

S.73-Ravza-i Mutahhara neresidir ?

C.73-Peygamberimizin kabri ile Minberi arasındaki kısma denir.

S.74-Asrı Saadet ne demektir?

C.74-Rasulullahın a.s. yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .

S.75-Mihrab ve Minber neye denir ?

C.75-Mihrab ;Camide Imamın namaz kıldırdığı yere denir,Minber ;Camide Hutbe okunan yerin adıdır.

S.76-Yahudilerle yapılan en büyük savaş hangisidir ve ne zaman yapılmıştır ?

C.76-Hayber savaşıdır,Hicretin  7. yılında yapılmıstır.

S.77-Dünyada gelmiş geçmiş en hayırlı  4 kadın kimlerdir ?

C.77-H.z. Meryem ,H.z. Asiye, H.z. Hatice , H.z. Fatima.

S.78-Islamda kutsal sayılan 3 Mescit hangileridir?

C.78-Mescidi Haram,Mescidi Nebevi,Mescidi Aksa.

S.79-Hulefa-i Raşidin kimlerdir ve bunlardan hangileri vahiy katipliği yapmıştır?

C.79-H.z. Ebu Bekir,h.z. Ömer,hz. Osman,hz. Ali  ve hepsi Vahiy katipliği yapmıştır.

S.80-Emevi Devleti ne zaman kuruldu ve yıkıldı,Müslümanların  5.    Halife dedikleri Emevi Halifesi kimdir?

C.80-Hicri 41 Yılında kuruldu ,Hicri  132 yılında yıkıldı.Emevi Halifesi;Ömer bin Abdul Aziz’dir.

S.81-Fatiha suresinde sapanlar ve gazaba uğrayanlar olarak nitelenenler kimlerdir?

C.81-Sapanlar;Hiristiyanlardır ve gazaba uğrayanlar ise Yahudilerdir.

S.82-H.z. Lut a.s.ín gönderildiği şehir hangisidir?

C.82-Sedum’dur.

S.83-Kac kandil gecesi vardır ve nelerdir?

C.83-5 Tanedir;Kadir gecesi,Mevlid kandili,Regaib kandili,Mirac kandili, Beraat kandili.

S.84-Kadir gecesinde ne olmustur?

C.84-Kuraní kerimin Dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

S.85-Mevlit kandili nedir?

C.85-Rasulullah s.a. ín Doğum gecesidir.

S.86-Regaib kandili nedir ve nezamandır ?

C.86-H.z. Aminenin Yüce Peygamberimize hamile olduğunun farkına vardığı gecedir,Recep ayının ilk cuma gecesidir .

S.87-Mirac nedir ve Mirac gecesi nezamandır ?

C.87-Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce Mescidi Aksaya sonrada Semaya götürülmesidir ve bu gece Recep ayının  27. gecesidir.

S.88-Beraat nedir ve bu gece nezamandır ?

C.88-Kurani Kerimin Levhi Mahmuzdan Dünya Semasına indirildiği gecedir bu gece Şaban ayının  14 ünü  15 íne bağlayan gecedir.

S.89-Mükellef ne demektir?

C.89-Çocukluktan çıkıp erkeklik veya kadınlığa ermiş aklı başında her müslüman mükelleftir.Yani Islamın emir ve yasaklarına uymakla  yükümlüdür.

S.90-Ef’ali Mukellefin kaçtır ve nelerdir ?

C.90- 8 dir ,Farz,Vacip,Sünnet,Mustehap,Mubah,Haram,Mekruh,Mufsid.

S.91-Farz ne demektir ve kaç kısımdır?

C.91-Kesin deliller ile sabit olan ilahi emirlere Farz denir,Farzı ayın ve Farzı kifaye olmak üzere iki kısma ayrılır .

S.92-Farzı ayın ve Farzı kifaye ne gibi şeylerdir ?

C.92-Farzı ayın ;her akıl ve baliğ olan Müslümanın işlemesi Farz olan şeylerdir.bunlar ; 5 vakit Namaz kılmak,Ramazan orucunu tutmak,Zenginlerin zekatlarını vermesi ,kudreti olanların Hacca gitmesi gibi şeylerdir.Farzı kifaye ;bazı Müslümanların işlemesi ile öteki Müslümanlardan düşen şeylerdir.Cenaze Namazı,selam vermek ve almak gibi.

S.93-Vacip ne demektir ?

C.93-Allahu Tealanın emir edip Alimlerin delilinde şüphe ettigi hususlardır.Hanefilerce ;şüpheli delil ile sabit olan şey demektir.Bunlar ;Vitir namazı kılmak,Ramazan Bayramında sadaka-i Fitir vermek ,Kurban Bayramında Kurban kesmek ve Bayram namazlarını kılmaktır.

S.94-Sünnet nedir ?

C.94-Farz ve Vacip olmayarak Peygamber Aleyhisselamın ibadet sureti ile her daim işleyip pek az terkettikleri şeylerdir.Misvak kullanmak ,Teravih namazını kılmak ,cemaatle namaz kılmak.,çocukları sünnet etmek gibi şeylerdir.

S.95-Sünnet kaç kısımdır ve nelerdir?

C.91-Sünnet iki kısımdır.1. Sunneti Muekkede ,2. Sunneti gayri Muekkede dir.Sunneti Muekkede ;Peygamberimiz H.z. Muhammed s.a.v. in asla terk etmiyerek devam üzere işleyip ancak özür ile terk eylediği işlerdir.      Sabah ,Ögle ,Aksam namazının sünnetleri ve Yatsı namazının son sünneti ve cuma namazının evvelki ve son sunnetleri gibi şeylerdir.Sunneti Gayri Muekkede ;Peygamberimiz H.z.Muhammed s.a.v. in bazı kere işleyip bazı kere terk ettiği işlerdir.Ikindi namazının sünnetini kilmak,mubarek günlerde oruç tutmak gibi şeylerdir.

S.96-Müstehap neye derler?

C.96-Peygamber efendimiz s.a.v. in ömründe bir kaç kere işlediği veyahut işleyene sevap var buyurdukları şeye denir,bunlar;nafile sadaka vermek,nafile namaz kılmak,mubarek günlerde oruç tutmak gibidir.

S.97-Mubah ne demektir?

C.97-Işlenmesinde sevap,terk edilmesinde günah olmayan işe derler.Bunlar ;oturmak,kalkmak,yemek,içmek,uyumak gibi şeylerdir.

S.98-Haram ne demektir ?

C.98-Subut ve delaleti kati olan ve mukellefin yapmaması hususunda kati delili ile sabit bulunan şer-i bir hükümdür.Haram olan şeyler ;Insan öldürmek,rakı ,şarap içmek,hırsızlık yapmak,yalan yere şahitlik yapmak,namusa tecavüz etmek ,Ana Babaya karşı gelmek,yer yüzünde fesat çıkarmak.

S.99-Mekruh nedir ?

C.99-Islenmesi fena olan seylerdir ki ,işlediği amelin sevabını giderir .Bunlar ;Günes doğarken ve zevalde iken ,batarken namaz kılmak ,Camide sadaka vermek,At etini yemek,namazda gözünü yummak gibi şeylerdir.Günes batarken nafile ve kaza namazı kılınmaz ,ogünkü ikindi kılınır,kaza namazlarıda kılınır,fakat mekruhtur.

S.100-Kaç çeşit mekruh vardır ? her birini tarif ediniz?

C.100-Mekruh iki çeşittir ;a-Tahrimen mekruh;Harama daha yakın olan mekruha denir [Güneş batarken namaz kılmak gibi]  b- Tenzihen mekruh;helale daha yakın olan mekruhtur.[sağ elle burnun temizlenmesi] gibi.

S.101-Rasulullah s.a.í diger Peygamberlerden üstün kılan başlıca       üç özelliği vardır,bunlar nelerdir?

C.101- 1.Son Peygamber oluşudur,2.insanların oldugu gibi ,gözle görülmeyen cinlerede Peygamber  oluşudur. 3.Şeriatinin ve getirdiği ilkelerin  Dünyanın sonuna kadar devam edecek oluşudur.

S.102-Ehli Beyt kimlerdir ?

C.102-Peygamber efendimizin aile fertleri ve bunların soyundan gelenlerdir.

S.103-Cihat meydanında ilk şehit olan Müslüman kimdir ve Uhud’da ilk şehit olan Sahabi kimdir?

C.103-H.z. Mihca r.a. Bedir savaşındaki ilk şehittir,Uhud savaşındaki ilk şehit Abdullah bin Amr r.a.’dır.

S.104-Annesi, Babası ,dedesi ,anne annesi ,amcası ve teyzesi bakımından İnsanların en kısmetlisi olan iki kardeş kimdir?

C.104-H.z. Hasan ve H.z. Huseyindir. Babaları h.z. Ali r.a. Anneleri h.z. Fatima r.a. Dedeleri Rasulullah s.a. Anneanneleri h.z. Hatice r.a.,Teyzeleri h.z. Peygamber s.a. kızı Zeynep r.a. .

S.105-İslamı tebliğ için Rasulullah s.a. hangi ülkelere elçi göndermiştir ?

C.105-Habeşistan ,Mısır,Doğu Roma imparatorluğu ,İran.

S.106-Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti ve ilk oku kim attı?

C.106-İlk  kılıcı Ebu Zerr-el Gifari r.a.,ilk oku Sa’ d bin ebi Vakkas r.a.

S.107-Ensar ve Muhacirler kimlerdir ve ensardan ilk Şehit kimdir ?

C.107-Islam dinini destekleyip ,Muhacirlere evlerini  ve yüreklerini açan  Medineli Müslümanlara  Ensar denir.İnancları yüzünden zulme uğrayıp,Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlarada Muhacirler denir.Ensardan ilk Şehit Haris bin Suraka r.a. ‘dır.

S.108-Muellefe-i Kulub kimlerdir ?

C.108-Müslüman olmayıp ,kalpleri İslama ısındırılmak istenen kimselerdir.

S.109-Rasulullah s.a. ín buyurduğuna göre ,kıyamet günü Allahın gölgelendireceği [himaya edip koruyacağı]yedi sınıf İnsan hangileridir ?

C.109-Adil yöneticiler,Allaha ibadet yolunda yetişen gençler ,Camilere kalben bağlı kimseler,Allah için birbirini seven ,onun yolunda birbirinden ayrılan kimseler,Makam sahibi güzel bir kadının harama davetini ben Allah’dan korkarım diyerek red edenler,sağ elinin verdiğini ,sol eli bilmeyecek bir şekilde sadakayı gizli verenler ,yanlızken Allahı anıp ,göz yaşı dökenler.

S.110-Kendilerine kitap verilmeyip sayfa gönderilen Peygamberler hangileridir,bu Peygamberlere kaçar Sahife gönderilmiştir?

C.110-H.z. Adem a.s. 10 sahife ,h.z. Şit  a.s. 50 sahife ,h.z. İdris a.s. 30 sahife ,h.z. Ibrahim a.s. 10 sahife .

S.111-Fasık kime denir?

C.111-Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden kimseye denir .

S.112-Keramet nedir ?

C.112-Allah Tealanın Peygamberler dışındaki veli kulları elinde gösterdiği olağan üstü hallerdir .

S.113-Halkı Müslüman olan kaç ülke vardır ve Müslümanların Dünyadaki nufusu nekadardır?

C.113- 46 Ülke vardır .Müslümanların nüfusu yaklaşık  1  milyardır.

S.114-Babası,dedesi ve büyük dedesi Peygamber olanPeygamber kimdir ?

C.114-H.z. Yusuf a.s. dır.Babası h.z. Yakub a.s.,dedesi İshak a.s.,büyük dedesi İbrahim a.s.dır

S.115-Zekat nedir?

C.115-Dinen zengin sayılan müslümanın,seneden seneye malının kırkta birini müslüman yoksullara vermesidir.

S.116-Zekat nezaman farz olmuştur ve kimlere verilmez?

C116-Hicretin ikinci yılında (oruçtan önce ) farz kılındı .Zekat ;Ana ,baba ,dede ve ninelere,oğul,kız ve torunlara,karı veya kocadan her biri diğerine ,zekat vermekle yükümlü olanlara,müslüman olmayan fakirlere,cami ,mescid,çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onarmak için zekat verilmez.