DGS Eğitim Hesaplama

ÖnLisans Başarı Puanı (ÖBP) Hesaplama – Nasıl Hesaplanır? | ÖBP Hesaplama Aracı

DGS Puan Hesaplama işleminde kullanılmak üzere ön lisans başarı puanını hesaplamak için, diploma notunuza göre akademik not ortalamasını Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) Hesaplama Aracında belirtin, kullanacağınız not sistemi seçin ve kolayca puanınızı hesaplayın.

Diploma notunuzu girerken virgül yerine nokta kullanın. (Örn; 2.65 gibi)

ÖnLisans Başarı Puanı (ÖBP) Hesaplama Aracı

 

Diploma Notunuz:


Ön Lisans Başarı Puanı(ÖBP) Nedir?

Ön lisans programını başarıyla tamamlayarak aldığınız diploma notu, dikey geçiş sınavında kullanılacak ön lisans başarı puanınızı temsil etmektedir.

Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) Nasıl Hesaplanır?

Öğrencinin ön lisans programındaki not ortalaması, 4’lük sistem üzerinden hesaplanıp 100 üzerinden karşılığı bulunur. Bu karşılık, 0,8 ile çarpılarak ÖBP puanı elde edilir. Ancak not ortalaması direk olarak 20 ile çarpılarak da ÖBP bulunabilir. Sonuç olarak, bulunan ÖBP puanı 0,6 ile çarpılarak DGS puan hesaplamaya eklenecek puanı temsil eder.

Örneğin, bir adayın ön lisans programındaki not ortalaması 4 üzerinden 3,2 ise, kısa yoldan ÖBP puanı 3,2 x 20 = 64 olarak hesaplanabilir. Daha sonra bu puan, 0,6 katsayısı ile çarpılarak DGS puan hesaplama sistemine eklenir. Sonuç olarak, 4 üzerinden 3,20 akademik ortalamaya sahip birinin ön lisans başarı puanı 38,4 olmuş olur. Bu puan dikey geçiş sınavında elde edilen ham puana eklenir ve yerleştirmelerde kullanılır.

 

DGS Puan Hesaplamasında Ön Lisans Başarı Puanı Ekleniyor Mu?

Dikey geçiş sınavı puanlarına ek olarak, DGS sayısal, DGS sözel veya DGS eşit ağırlık puanlarında ön lisans başarı puanı da hesaba katılır. Bu hesaplama sırasında, ÖBP kullanılır ve 0,6 katsayısı ile çarpılarak dikey geçiş sınavı puanları elde edilir.

Önceden Yerleşenler için ÖBP Nasıl Hesaplanır?

2023-DGS yerleştirme işlemleri sırasında, 2022-DGS veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için ÖBP’ye uygulanacak katsayılar (1/4 oranında) düşürülecektir. Bu nedenle, DGS ÖBP katsayısı 0,6 yerine 0,45 ile çarpılacaktır. Bu hesaplama sonucunda, DGS yerleştirme puanına en fazla 18 veya en çok 36 puan eklenebilecektir.

 

*Bu sayfada bilgilendirme amaçlıdır. ÖSYM resmi web adresinden bilgileri doğrulamak, kullanıcı sorumluluğundadır.

Bunlar İlginizi Çekebilir !