DGS Eğitim Rehberlik

Perfüzyon Bölümü

Perfüzyon Bölümü

Perfüzyon Bölümü Nedir?

Perfüzyonist, kalp ve/veya büyük damarlarda yapılan müdahalelerde ilgili uzman tabipler tarafından denetim altında kullanılan kalp akciğer makinesi aracılığıyla beden dışı kan dolaşımını yöneten bir bilim dalında uzmandır. Bu meslek mensubuna “perfüzyonist” unvanı verilmektedir. Perfüzyonist olabilmek için Sağlık Bakanlığı kuralları çerçevesinde 4 yıllık perfüzyon lisansı veya perfüzyon yüksek lisansı eğitimi almak gerekmektedir.

Aranan Nitelikler

Perfüzyonistler, kalp-akciğer makinesini kurarak ameliyat süresince kan dolaşımını sağlamak ve karaciğer nakli gibi durumlarda dolaşımı sağlayan makine ve diyaliz makinesini kurup çalıştırmak gibi sorumlulukları üstlenirler. Bu görevlerinin yanı sıra, ameliyathane ve anestezi hizmetleri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaları ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmeleri önemlidir.

Ülkemizde kalp hastalıklarının yaygın olması ve her kalp damar cerrahına iki perfüzyonist istihdam edilmesi gerekliliği, perfüzyonistlere olan yoğun ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu nedenle, sağlık alanında geleceği parlak ve önemli meslekler arasında yer almaktadır. Eğer DGS sınavına çalışıyorsanız ve bu bölümü seçmek istiyorsanız taban puanları için ilgili sayfamıza bakabilirsiniz.

Perfüzyon Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Perfüzyon Bölümü, dört yıllık bir öğretim programı sunarak öğrencilerin temel bilimler ve mesleğe özgü derslerle teorik bilgi ve pratik becerilerle donanımlı Perfüzyonist olarak mezun olmalarını hedeflemektedir. Bu programda, öğrencilere Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Farmakoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra Perfüzyona Giriş, Kardiyopulmoner Bypass, Kan Ürünleri Transfüzyonu ve Kanı Koruma Teknikleri, Kardiyak Anestezi, Ekstrakorporeal Yaşam Desteği ve Monitörizasyonu, Kalp Hastalıkları, Yetişkin ve Pediatrik Hastalarda Perfüzyon gibi mesleğe yönelik dersler verilmektedir. Ayrıca, yaz stajı ve 4. sınıfta alan uygulaması gibi pratik deneyimler de programa dahildir.

Perfüzyonistlerin Çalışma Alanları Nelerdir?

Perfüzyon Bölümü mezunları, mezuniyet sonrasında devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında ve medikal sektörde görev yapma imkanına sahiptir. Mezunlar, bu kurumlarda çalışarak perfüzyon hizmetlerini sunabilir ve mesleklerini icra edebilirler.

Bunlar İlginizi Çekebilir !