Nasıl Yapılır ?

Noter Nereye Şikayet Edilir?

noter nereye şikayet edilir

Noter nereye şikayet edilir? Noter şikayet hattı numarası nedir ? gibi noter hakkındaki sorunlar ile ilgili vatandaşların, şikayetlerini nerelere bildirebileceklerinin detayları yazımızda…

Noterler, hakimlerin, savcıların ve Türkiye Noterler Birliği’nin gözetimi ve denetimi altında çalışır. Noterler hakkındaki şikâyet işlemleri Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Bu işlemler, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 153. maddesi ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak 2006 tarihli (14) sayılı genelgesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Noterlik Kanunu’nun 124. maddesi, noterlerin soruşturulmasının gerekli olduğu hallerde, soruşturmanın Adalet Bakanlığı tarafından adalet müfettişlerine veya Cumhuriyet savcılarına yaptırılmasını öngörmektedir.

Aynı zamanda noterin işlemlerinden dolayı zarara uğrayan kişiler, noter aleyhine hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilirler. Noterin “hiç yapmaması”, “yanlış yapması” veya “eksik yapması” sebebiyle meydana gelen zararlar, maddi ve manevi tazminat davasına konu olabilir (Noterlik Kanunu md. 162/1).

Noter Nereye Neden Şikayet Edilir?

Noterin Suç Niteliğindeki Eylemler ile Disiplin Niteliğindeki Eylemleri

Adalet Bakanlığı, düzenlenen bu soruşturma evrakını inceleyerek eylemlerin suç niteliğinde olanları ile disiplin kovuşturması niteliğinde olanları ayırt eder. Soruşturma evrakının disiplin soruşturması gerektiren eylemlerle ilgili kısımlarının bir kopyası, Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna gönderilir.
Mahallin Cumhuriyet Savcısı ya da Adalet müfettişlerince tertip edilen soruşturma evrakları Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce incelenmesi sonunda kovuşturma yapılması gerekli görülür ise dosya, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesinin yakınındaki Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.

Noterin Hatalı İşlemlerinden Dolayı Tazminat Davası Açılması

Noter şikayet konusunda pratik bilgiler çerçevesinde bilinmesi gereken bir diğer konu ise tazminat davasıdır. Noterler kamu hizmeti niteliğinde faaliyet yürüten kurumlardır. Noterler, uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak ve hukuk güvenliğini temin etmek için belgelendirme işlemi yaptıkları için kuşkusuz tazminat sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk hukukta “kusursuz sorumluluk” şeklinde adlandırılan düzenlemeler bağlamında değerlendirilir. Dolayısıyla yaptıkları hatalı işlemler için tazminat yolu mevcuttur.

Noterlerin yaptığı işlemlerden dolayı zararı olan kişiler hatalı olan notere karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Noterlik Kanununun 162. Maddesine göre noterin bir işi yapmadığı veya yanlış yaptığı ya da noksan yaptığı durumlardan doğan her türlü zarara karşı ilgili kişiler maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir.

Noterin Tazminat Sorumluluğunu Doğuran Haller

Noterin tazminat sorumluluğunu doğuran uygulamadaki haller

Noter;

  1. Görevi ihmal suçu işlemesi,
  2. Hatalı/yanlış işlem yapması,
  3. Sahte vekaletname düzenlemesi,
  4. Düzmece bir hüviyet ile herhangi bir işlem yapması şeklinde sıralanmaktadır.

Noterlik, Kanunu ile bir güven kurumu olarak düzenlenmiştir. Noterlerin yaptıkları işler oldukça sıkı kural ve şekil şartlarına bağlanmış olup bu işlerin uzmanı olduğu kabul edilir. Noterin işi, Noterlik Kanununun verdiği yetkileri kullanarak belge ve beyanları resmileştirmektir. Noterler, bu işleri yaparken özenli ve dikkatli olmak zorundadır. Noterin söz konusu kamu hizmeti yerine getirme sorumluluğu tespit edilirken normal bir insanın göstereceği özenli davranışın ötesinde bir davranış göz önünde tutulacaktır.

Noterlik Kanunu’nun 162.maddesi noterin kusursuz sorumluluğunu ifade ederken bizzat yaptığı işlerle birlikte çalışanı tarafından yapılan işleri de dâhil etmiştir. Noterin tazminat sorumluluğunun ortaya çıkabilmesi için kusursuz sorumluluk rejimi çerçevesinde kendisinin ya da çalışanının bir eylem veya işleminin bulunması; bundan dolayı bir zararın doğması; bu eylem ya da işlem ile zarar arasında illiyet bağının bulunması gerekir.

Noter Nereye Şikayet Edilir?

Türkiye Noterler Birliğine Şikayet

TNB iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:


Adres: Söğütözü Cad. No:4 Söğütözü 06510 ÇANKAYA ANKARA TÜRKİYE
İsterseniz e-devlet üzerinden de bilgilere erişebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Türkiye Noterler Birliğine dilekçe hakkı kapsamında istek ve şikâyetlerinizi gönderebilirsiniz.
13.07.1976 tarihinde yayınlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğine mevzuat bilgi sisteminden erişebilirsiniz.

Adalet Müfettişliğine ya da Cumhuriyet Savcılığına Şikayet

Bir noterin haksız fiillerine maruz kalanlar, Adalet Müfettişliği ve Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunabilirler. Noterler hakkında kovuşturma izni Adalet Bakanlığı’nın yetkisinde olduğundan, bu makamlar derhal olayla ilgili bir soruşturma yürütecek ve belgeleri Adalet Bakanlığı’na gönderecektir.

Noteri Şikayet Dilekçesi

Noter şikayet dilekçesine pdf dosyası şeklinde ulaşmak için buraya tıklayın. Adı soyadı kısmını doldurmanız yeterlidir.

Özet geçmek gerekirse noteri nereye şikayet edebilirim? sorusunu soran vatandaşların elektronik ortamlarda iletişime geçecekleri kurum Türkiye Noterler Birliği olmaktadır.

İlgili Yazı:

  1. Hakim nereye şikayet edilir?
  2. Kısa Dönem Askerlik Nereye Çıkar
  3. Dahili Dava Dilekçesi
  4. Noter e-Tespit Nedir?
  5. Noter e-Randevu
Bunlar İlginizi Çekebilir !