Ne Nedir ?

Mübaşir Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadardır?

Mübaşir Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadardır?
Mübaşir Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadardır?

Mahkemelerde birçok farklı meslek dalına ait çalışanlar bulunmaktadır. Mübaşir, icra katibi gibi mahkeme ve icra dairelerinde görev yapan memurlardır. Mübaşirler ise mahkemelerde yardımcı personel olarak görev yaparlar ve öncelikli olarak davaya katılacak kişileri salona çağırmak gibi görevleri vardır. Bu sebeple mübaşirler hakkında birçok detay merak edilmektedir. Mübaşir olmak için gereken şartlar, mübaşirlerin ne iş yaptığı, mübaşirlerin maaşları gibi konular, bu yazıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Mübaşir Nedir?

Mübaşir, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kişinin görevi, duruşmaya katılacak olanların, tanıkların ve yakınların çağrılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda, hakimin emirlerini duruşma sırasında bildiren bu kişiye mübaşir denir. Mübaşirler, duruşma boyunca evrakların ve dokümanların takibini yaparlar, hakimin emir ve beyanlarını bildirirler ve duruşmanın disiplininden sorumludurlar. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev alan mübaşirler, durumun sağlıklı işlemesinden sorumludur ve hakime yardımcı olurlar. Bu kişiler “Çağrıcı” olarak da adlandırılabilir. Mübaşirler, duruşma boyunca duruşma işleyişinin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumlu olan kişilerdir.

Mübaşir Ne İş Yapar?

Mübaşirler, mahkemelerde duruşma sırasında birçok görev ve sorumluluk üstlenirler. Bu sorumluluklar arasında:

• Dava sırasında mahkemeye sunulacak olan evraklar, bilgiler ve kanıtları hakime ulaştırma.

• Duruşmada konuşmak isteyen taraflarla ilgilenme.

• Duruşmanın ertelenmesi durumunda taraflara bilgi verme.

• Eğer duruşma gizli ise, gizlilik esaslarının koordinasyonunu yapma.

• Hakim ile duruşmadaki taraflar arasındaki iletişimi koordine etme.

• Mahkeme salonunda sessizlik, disiplin ve düzeni sağlama.

• Mahkemede görevli olanların posta işlemleri ile ilgilenme.

• Resmi üniformalarıyla çalışma ve çalışma düzen ve kurallarına uyma.

Mübaşirler, duruşma sırasında tarafları ve muhatapları salona çağırarak, mahkeme salonunda duruşmanın düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar.

Mübaşir Nasıl Olunur?

Mübaşir olmak isteyenler için ilk adım, Lise mezunu olarak KPSS sınavına girmek ve en az 70 puan almak gerekmektedir. Bu şartı sağlayan adaylar, sözlü mülakata çağrılmaktadır. Mülakat sonucunda başarılı olanlar, atama yöntemi ile mübaşir olarak görevlendirilmektedirler.

Mübaşir Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Mübaşir olmak isteyen kişiler için özel bir kurs veya sertifika programı bulunmamaktadır. Mübaşir adayları, öncelikle KPSS sınavından geçerli bir not almalı ve daha sonra tabi tutulacakları sözlü sınavlarda Genel Hukuk, Matematik, Türkçe, Mantık, Coğrafya, Tarih ve Kalem Mevzuatı derslerinde başarılı olmalıdır.

Mübaşir Olmak İçin Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı için genel şartlar şu şekilde;

Mübaşir olmak için Türk vatandaşı olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak ya da askerlik görevini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekmektedir. Ayrıca, ilgili sınava başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, suç kaydı olmamak, akıl hastalığı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak gibi diğer genel şartlar da aranmaktadır. Mübaşir pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir. Sözlü sınavda alınan puanlar esas alınarak, ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacak ve genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına göre değerlendirilecektir.

 

Mübaşir Atamaları Nasıl Yapılır?

İstenilen komisyon için ilan edilen pozisyonda istihdam edilmek isteyen adaylar, merkezi sınavda aldıkları puanlara göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlamak üzere pozisyonun 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, en son sıralamada yer alan adaylar dahil olmak üzere aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava katılabilecektir.

Mübaşir Olma Şartları Nelerdir?

Adaylar, en az 70 puan almaları için KPSS sınavına girmelidir. Ayrıca, devlet memuru olma şartlarını taşımalı, en az lise mezunu olmalı ve sağlık durumları mesleği yapmaya uygun olmalıdır. Bu mesleği önlisans ve lisans mezunları da icra edebilirler.

Mübaşir Maaşları Ne Kadar?

Mübaşirlerin aldığı maaşlar, birçok farklı faktöre bağlı olarak belirlenir. Bu faktörler arasında eğitim durumu, aile ve çocuk yardımı, sigorta ve BES kesintisi, ek tazminat, fazla mesai gibi unsurlar yer alır. Ayrıca, derece ve kıdem ile hizmet yılı da önemli etkenler arasındadır. Bu nedenle, mübaşir maaşları her yıl toplu sözleşme zamlarına göre değişiklik gösterir. Ocak ayı zammı ile birlikte en düşük 11.960 TL – en yüksek maaş 15.450 TL almaktadır.

İlginizi Çekebilir: Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Bunlar İlginizi Çekebilir !