Ne Nedir ?

Noter Nedir? Türkiye Noterler Birliği Nasıl Çalışır?

Noter nedir? Türkiye Noterler Birliği Nasıl Çalışır?
Noter nedir? Türkiye Noterler Birliği Nasıl Çalışır?

Noterler Birliği, Türkiye’deki noterlerin oluşturduğu bir birliktir. Adalet Bakanlığı tarafından 30 Nisan 1992 tarihinde tüzel kişilik olarak kurulmuştur. Birliğin dört görevi vardır: mesleki uygulamaları teşvik etmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, üyelerine destek sağlamak ve kanun veya yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

Noterin Tanımı

Noter, belirli yasal formaliteleri yerine getirmek üzere hükümet tarafından atanan kişidir. “Notarius” terimi “noterlik eden” veya “tasdik eden” anlamına gelir. Noterler beş yıllık bir süre için atanırlar ve 21 yaşından büyük Türkiye vatandaşı olmaları gerekir.

Noterler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı görevi yerine getirirler:

  • Yasal davalarda tanıklık yapmak;
  • Evlilik işlemlerini yürütmek;
  • Doğum belgeleri, tapular, vasiyetnameler vb. gibi belgeleri tasdik etmek;
  • Belgelerin üzerine mühürlerini basarak imzaları onaylamak

Noter, resmi görevi gereği vekaletname işlemlerini yapar ve bu sayede kişiler arasındaki yetki devir işlemlerini hukuki açıdan güvence altına alır.

Noterin Göreve Atanması

Noterlerin atanması Adalet Bakanlığı tarafından yapılır. Noterler, görevlerini yasalara uygun olarak yerine getirmeleri için kendilerine yasal yetki verilmiş memurlardır. Bir noterin görevi, sözleşme veya ipotek gibi yasal konularda taraflar adına tarafsız tavsiye ve kayıtlar sağlamaktır.

Noterler ayrıca mahkemeler ve kendi yetki alanlarındaki diğer kuruluşlar (bankalar gibi) adına kayıt tutmaktan sorumludur; bu kayıtlar arasında mülk sahipliği veya borçlu bireylerin borçları ile ilgili belgeleri imzalayan bireylerin imzalarının kaydedilmesi de yer alabilir.

Noterin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı

Noter, noterlik işlemlerini yerine getiren ve yasalara uygun olarak diğer görevleri yürüten bir kamu görevlisidir.

Noter bağımsız ve tarafsız olmalıdır, böylece bir avukat ya da davada taraf olarak hareket etmeyecektir.

Noterler, noterlik görevlerini yerine getirirken arabulucu veya hakem olarak hareket etmemelidir.

Genel olarak, kanun tarafından yetkilendirilmiş bir kişinin bu meslek kapsamında belirli görevleri yerine getirmesi (memur olarak seçilmek gibi) yasaktır; ancak, tapu tescili veya ipotek kredisi sözleşmeleri vb. ile ilgili bazı süreçlerde yasal belgeleri sunmak gibi istisnalar vardır, çünkü bu faaliyetler böyle bir yetkiye sahip olmayan birinin gerektirdiğinin ötesinde herhangi bir uzmanlık gerektirmez.

Türkiye Noterler Birliği

Türkiye Noterler Birliği 2006 yılında kurulmuştur. Üye olsun ya da olmasın ülkede çalışan tüm noterlerden oluşmaktadır.

Birlik, Uluslararası Noterler Birliği’nin bir üyesidir ve üyeleri, meslekleriyle ilgili konuları tartışmak ve çeşitli projelerde birlikte çalışmak için düzenli olarak toplanmaktadır.

Noterler Birliğinin Hak ve Yükümlülükleri

Dernek, noterleri atama ve görevden alma hakkına sahip, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Dernek, mesleği düzenleme, geliştirme ve teşvik etme hakkına sahiptir.

Noter Görevleri

Noter, özellikle adli işlemlerde kullanılmak üzere sözleşmeler, tapular ve diğer belgeleri düzenlemek veya onaylamak gibi belirli yasal formaliteleri yerine getirmeye yetkili, hükümet tarafından atanan bir memurdur.

Örneğin, evinizi emlak satışı yoluyla satmak istiyorsanız ve satış gerçekleştikten sonra değerinin ne kadar olacağını merak ediyorsanız; bu konuda yerel emlakçınızdan yardım isteyebilirsiniz. Ancak evinizi kendiniz satıyor ancak satıştan ne kadar para kazanacağınız hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu tür sorular için ne tür bir fiyat aralığının uygun olacağını bilen sizin gibi bir uzmanla iletişime geçmelisiniz, çünkü bir kişinin başka bir yere bakmadan önce böyle bir şeyin ilk elden yapılmasını isteyip istemediğine karar verirken birçok faktör söz konusudur!

Görev Süresi

Görev süresi 5 yıldır. Görev süresi, Bakanlar Kurulu, Parlamento ve Yüksek Mahkeme’nin tavsiyesi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilir.

Noterlerin noter olarak atanabilmeleri için en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan kanun ve yönetmeliklere göre Noterlik Mesleği ile ilgili bir eğitim kursunu tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Hesap Verme Sorumluluğu Alanına Öneri

Hesap verebilirlik alanına ilişkin öneri, noterler tarafından sunulan hizmetin kalitesini artırmanın yanı sıra noterleri topluma karşı daha hesap verebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için, noterleri işe alan herkesin birleşik bir sistem aracılığıyla noterlerin mesleki performansları ve güvenilirlik değerlendirmeleri hakkında ilgili bilgilere erişebilmesi gerekmektedir. Bu, her noterin performans geçmişine ilişkin verilerin yanı sıra, görevlerini yerine getirdikleri veya hastalık veya tatil izni gibi nedenlerle yerine getiremedikleri tarihler gibi ayrıntıları içeren ve kullanıcıların (ister özel kişiler ister işletmeler olsun) bu dönemlerde yerine başka birinin geçmesini isteyip istemediklerine karar vermelerini sağlayacak elektronik bir veri tabanı aracılığıyla gerçekleştirilebilir; eğer öyleyse, o zaman ne kadar süre?

Türkiyede Noterlik

Noter, özellikle adli işlemlerde kullanılmak üzere sözleşmeler, tapular ve diğer belgeleri düzenlemek veya tasdik etmek gibi belirli yasal formaliteleri yerine getirmeye yetkili, hükümet tarafından atanan bir memurdur.

Birleşik Krallık ve İrlanda gibi bazı ülkelerde, noter olmak için resmi bir gereklilik yoktur; bunun yerine, niteliklerine ve deneyimlerine göre bazı yerel makamlar tarafından atanabilirler. Diğer ülkelerde, atanmaya hak kazanmadan önce belirli eğitim veya öğretim gereklilikleri olabilir (örneğin, tanınmış bir kuruluştan sertifika almak).

Noterlik Görevlileri: Bunlar, devlet üniversitelerinde hukuk alanında uzmanlaşmış lisans düzeyinde öngörülen dersleri başarıyla tamamladıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından bu meslek için nitelikli adaylar olarak onaylanan ve ardından özellikle vasiyetname / vasiyetname / sözleşme vb. hazırlamaya yönelik farklı alanlarda beş yıllık çalışma deneyimi olan kişilerdir. Bu tür ayrıca, ilk dönemlerinde gerekli olanların ötesinde daha fazla sorumluluk alabilmeden önce ek sınavlardan geçmeyi gerektirir:

 

Noter, özellikle adli işlemlerde kullanılmak üzere sözleşmeler, tapular ve diğer belgeleri düzenlemek veya tasdik etmek gibi belirli yasal formaliteleri yerine getirmeye yetkili, hükümet tarafından atanan bir memurdur. Noter, finansal alışverişleri içeren işlemlerin yapıldığı her topluluk veya devletin önemli bir parçasıdır ve düğünlerden mülk satın almaya kadar her şey için kullanılabilir. Dünyanın birçok ülkesinde, ne tür faaliyetlerin (örneğin evlilik ruhsatları) bir noterin yardımını gerektirdiğini ve bir noterin ne zaman atanması gerektiğini (örneğin doğumların kaydedilmesi) düzenleyen özel yasalar vardır.

İlgili Yazı:

 

Bunlar İlginizi Çekebilir !